Прилагане на селскостопански практики от полза за климата и околната среда” ще е темата на семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Тракийски университет - Стара Загора.

Изкупни цени на млякото

Събитието ще се състои на 19 октомври (вторник) от 11:00 часа до 13:00 часа в Стопанския факултет на Тракийски университет и онлайн. Участниците ще се запознаят с добри селскостопански практики в растениевъдството и животновъдството, които са благоприятни за околната среда и климата, както и с екологичните рискове (същност, видове, превенция) на стопанската дейност, свързани с промените на околната среда.

Във втората част ще бъдат представени очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за приема на проектни предложения през 2021 г.

Участието в семинара е безплатно без предварителна регистрация, но ако желаете да присъствате на място, е нужно да заявите това предварително. Програма и покана за събитието може да видите тук.

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с координатора Ганчо Ганчев на 0885 859 020 или [email protected]