Общото селскостопанско производство в Европейския съюз (ЕС) намалява с 2,8% през 2016 г. в сравнение с 2015 г. Това сочат данни на Евростат, обработени от ЕС.
 
 
Намалението е породено от спада в животновъдния сектор и по-ниската зърнена реколта. Икономическите сметки за селското стопанство показват, че общата селскостопанска продукция в ЕС е била 405,0 млрд. евро по базисни цени през 2016 г. Намалявайки с 2,8% в сравнение с 2015 г. 
 
 
Със 70.3 млрд. евро (или 17% от общия брой на ЕС) през 2016 г. Франция е имала най-голяма обща селскостопанска продукция в държавите членки, следвана от Италия (53,4 млрд. евро или 13%), Германия (52,9 млрд. евро или 13%), Испания (46,8 млрд. евро или 12%), Великобритания (27,9 млрд. евро или 7%), Холандия (27,0 млрд. евро или 7%) и Полша (22,4 млрд. евро или 6%).
 
Най-голямото покачване на селскостопанската продукция е отчетено в Словакия, а най-голямото намаление в Естония, сочат още данните на Евростат.