За разлика от други видове дейности в сферата на животновъдството, производството на птиче месо запазва своята рентабилност вече десета година н Украйна – от 2008 г. Това съобщава Институтът за аграрна икономика в Украйна.

Австралийското птицевъдство върви към суперферми

Преди всичко става дума за селскостопанските предприятия, които имат значително поголовие и осъществяват преработка на собствената си продукция.

През 2008-2009 г. рентабилността, свързана с производството и преработката на птиче месо, се колебае в диапазона 2-3%, а през 2010-2012 г. е нараснала почти три пъти – 6-8%. От 2014 г. – след същественото покачване на цената на пилешкото месо на вътрешния пазар рентабилността от производството на птиче месо достигна 18-24%.

Сумарната печалба от производството и преработката на птиче месо само за последните 4 години превишава 21,5 млрд. гривни или 1 млрд. долара.

Дори в условията на запазване на данъчните преференции за птицевъдните предприятия във вид на освобождаване от данъчно облагане, продукцията на вътрешния пазар постоянно поскъпва.

Така, ако през 2013 г. реализационните цени на продуктите от птиче месо са възлизали средно на 12,2 гривни/килограм в Украйна, то през 2017 г. този показател стига до 28,3 гривни/килограм.

Темповете на ръст на цените на птичето месо определят и цените на всички други видове продукти в сектор животновъдство.