Представители на браншови организации в сектор „Храни и напитки“ и ръководството на Българската стопанска камара (БСК) се обединиха около шест ключови проблема, чието решаване не търпи отлагане.
 
 
Една от водещите теми е приемането на Закона за храните, което се бави, поради принципни противоречия относно включването на сектор „Води“ в закона. Участниците в срещата очертаха и сериозни проблеми във връзка с новото европейско законодателство в областта на рециклирането на опаковки от пластмаса, съобщи БСК.
 
Браншовите организации настояха Камарата да инициира действия по линията на Европейския икономически и социален комитет и на BusinessEurope, така че адекватно да бъдат защитени интересите на българските производители, които използват пластмасови опаковки за своите продукти.
 
„Ако Директивата за пластмасовите опаковки бъде приета в предложения вид, икономическото й въздействия върху българския бизнес ще бъде силно негативно, включително по отношение на необходимостта от огромни инвестиции за преоборудване на производството“, подчертаха от Камарата.
 
Участниците във форума настояват също за приемане на ясна процедура за предварително съгласуване на проектите на търговски споразумения между ЕС и трети страни, така че интересите на българските производители и търговци да бъдат защитени.
Като пример те посочват споразумението с Украйна, което постави в неблагоприятна пазарна позиция българските производители на растителни масла и маслопродукти, захар и захарни изделия, и пчелен мед. 
 
Снимка: БСК
 
Подобни проблеми има и със споразумението с Виетнам, което разрешава безмитен внос в ЕС на ориз и пряко вреди на българските оризопроизводители. Браншовите организации настояват за задълбочена предварителна оценка на въздействието на търговските споразумения и на тази база да се формира официалната българска позиция на ниво ЕС. В този процес консултациите с представителите на бизнеса трябва да бъдат ключови и определящи.
 
Браншовите организации се обявиха за въвеждане на диференцирани ставки по ДДС за храните. Според работодателите подобна мярка ще има положително въздействие и върху производителите, и върху потребителите, и върху държавния бюджет, тъй като работи практически срещу високото ниво на сива икономика в сектора.
 
Участниците в разговора изразиха мнение, че няма никакъв смисъл от 20% ДДС при 50% сива икономика в сектора. Ако бъде изсветлена част от икономиката, приходите за бюджета от един по-нисък ДДС ще бъдат ефективно повече от настоящите.
 
Единодушна е позицията, че трябва да стартира задълбочен диалог по темата, придружен с аргументи и анализи. Освен това диалогът трябва да предшества обсъжданата в момента ДДС-реформа на ниво ЕС. Според представителите на браншовете идеите за законодателни промени срещу т. нар. двойни стандарти при храните засега са по-скоро популистки и предизборни, отколкото опит за решаване на реален проблем.
 
На срещата е изтъкната необходимостта от изготвяне на цялостен, задълбочен секторен анализ - включително суровинна база, пазари, работни места, научно-приложни изследвания, състояние на производствените мощности и други, който да очертае проблемите и възможностите за развитие на хранително-вкусовата и питейна индустрия.
 
Участниците в разговора се обединиха около позицията, че без адекватна статистическа и аналитична база е невъзможно дългосрочното планиране, инвестициите и провеждането на целенасочени политики за развитие на сектора.