Управлението на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Държавен фонд „Земеделие“ изискват незабавна и радикална реформа, обяви Българската асоциация Биопродукти (БАБ) във връзка със смяната на земеделския министър.
 
 
Според сдружението сега се налага цялостна промяна на политиката, чрез отварянето й към проблемите и нуждите на реалните фермери и на реалния бизнес.
 

Необходима е прозрачност при вземането на решенията, постоянен обществен контрол и непримиримост към измамите.

 
„Оставката на министър Румен Порожанов ние разглеждаме не като индивидуален личностен акт, а като ясен знак, че обществото вече ще бъде нетърпимо към политика, насочена към облагодетелстване с европейски и наши средства на определен малък кръг от хора или партийни централи“, коментираха от Асоциацията.
 
Оттам изразиха убеденост, че обединението на 14 асоциации в исканията им за реформа и прозрачност в сектор ще продължи и ще се разширява, като „ще бъде безапелационно в исканията си към всяко следващо ръководство на Министерство на земеделието, храните и горите и на Държавен фонд „Земеделие“.
 
„Проблемите в биоземеделието, които изглеждаха някак незначители и засягащи малка група хора, се оказаха системни. Малките разкрития за начина, по който функционира системата, водеха до по-големи. Оказа се, че получаването на отговори е много трудно, защото показва безпринципност и вземане на решения в интерес на определени кръгове и хора“, подчертаха от БАБ.