Отлична ефикасност на Секатор Power в условията на 2020 г. срещу плътно заплевеляване от прераснало великденче

село Хотница, област Велико Търново
Третиране със Секатор Power на 01.03.2020 г. в доза 10 мл/дка

Благодарение на Секатор Power получавате:

•    Пълен контрол на широколистните плевели;
•    Бързо навлизане в плевела;
•    Максимално ефективно действие;
•    Още по-категоричен и бърз ефект срещу мак, великденче, здравец, теменуга и др.
 

За повече информация посетете сайта на Байер www.cropscience.bayer.bg или се свържете с регионалните представители на компанията.