По оперативни данни сеитбата на маслодаен слънчоглед и пролетен ечемик се движи с по-бързи темпове спрямо миналата година. Площите с двете култури надхвърлят с 8,4% отчетените по същото време засети земи на 2016 година. Това стана ясно по данни на оперативния анализ за основните земеделски култури, изготвен от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
 
 
От друга страна, площите с царевица за зърно са с 1,7% по-малко на годишна база. При площите с домати, картофи, дини и пъпеши се наблюдава изоставане с между 12,4% и 89,9% спрямо аналогичния период на 2016 година, а при тези с градински грах - увеличение с 25,5%.
 
 
Площите за реколтиране с маслодайна рапица са на нивото отпреди една година, докато при тези с пшеница и ечемик се наблюдава изоставане съответно с 2,7% и 20,5%.