Изоставането в сеитбата на пшеницата и ечемика тази есен вече е преодоляно, показват данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за основните земеделски култури.
 
 
Засетите площи с пшеница и ечемик до началото на този месец са над миналогодишните. За житото увеличението е с 1,9% от 9 382 442 декара към 1 ноември 2017 г. на 9 557 015 декара към същата дата тази есен. При площите, засети с ечемик, има ръст с 1,7% от 901 226 декара на 916 858 декара.
 
Сеитбата на останалите три наблюдавани култури – маслодайна рапица, ръж и тритикале, обаче, изостава с между 6,3% и 12,6%, като най-значително е при тритикалето, отбелязват експертите на земеделското министерство. Според отчета с него са заети 78 427 декара.
 
До началото на ноември с рапица са засети 1 534 491 декара или с 6,3% по-малко на годишна база, а с ръж – 32 214 декара, като спадът е с близо 12%. Като цяло предсеитбена подготовка тази година изостава, главно заради продължителната суша. До началото на ноември са обработени 12 743 768 декара с есенници при 12 933 487 декара по същото време на 2017 г. Стопаните отчитат дълбока оран на 5 376 024 декара, докато преди година тези площи са били 5 877 548 декара.
 

Зърнопроизводителите в цялата страна сочат трайната суша като най-сериозният проблем за есенната кампания.

 
Липсата на стопански значими валежи от началото на август до момента силно затрудни работата на полето. Изчерпването на почвената влага излага на риск развитието на засетите култури, като надеждите сега са насочени към валежите, които се очакват през втората половина на ноември.