Сеитбата на пролетните култури продължава. По данни на областна дирекция „Земеделие“ в Ловеч до момента в региона са засети над 60% от площите с маслодаен слънчоглед и над ¼ от площите с царевица за зърно. От земеделската служба съобщават, че на 40 000 дка земеделски площи е направена предсеитбена подготовка за царевица, като до този момент са засети близо 36 000 дка.

 

През миналата стопанска година в областта с царевица са били засети 130 000 дка. Засети са и 82 000 дка със слънчоглед при 130 000 дка през 2013 година. Част от площите са наторени и третирани с хербициди. След направеното 10-процентово обследване на площите засети с пшеница и ечемик е установено, че те са добро състояние.

 

По данни на ОД „Земеделие“, 98% от наблюдаваните площи са подхранени с азотен тор и 95% са третирани с хербициди. В Ловешка област регистрираните земеделски производители са 1 500.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!