Европейският парламент и Европейската комисия (ЕК) наложиха забрана за използването на фунгицида тирам на територията на целия Европейски съюз от 31 януари тази година.
 
 
Както Фермер.БГ писа, причината е, че препаратът може да бъде опасен за птиците, макар че според експерти химикалът не представлява заплаха за човешкото здраве.
 
„Държавите членки отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи тирам като активно вещество, не по-късно от 30 януари 2019 г.“, гласи регламентът по темата, който беше публикуван на 9 октомври 2018 г.
 
Отделните страни могат да определят гратисни периоди, но те трябва да бъдат възможно най-кратки. Към продуктите за растителна защита, използвани за пръскане на листа, се приема търпимост до 30 април 2019 г., а за всички останали - до 30 януари 2020 г. В групата с по-продължителен толеранс са и химикалите, използвани за третиране на семена.
 
Регламентът предвижда семената, които са обработени с продукти за растителна защита, съдържащи тирам, да не се употребяват и да не се пускат на пазара, като тази разпоредба влиза в сила от 31 януари 2020 г. Това означава, че такива семена все пак може да бъдат използвани за последно по време на пролетната и на есенната сеитбена кампания през тази година.