Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и Световната търговска организация (СТО) обединиха усилия, за да предотвратят кризата в човешкото здраве да прерасне в хранителна криза.

Удължен срок: Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на фермерите

В отговор на COVID-19 бяха приети редица търговски мерки в Европа и Централна Азия, много от които бяха краткотрайни и бяха отменени, но други може да имат по-дълготрайни последици, съобщава Euromeat.

За тази цел експерти и ръководни лица споделиха своите мнения и информация относно подобни търговски политики на съвместен уеб семинар, организиран от ФАО и СТО.

Виртуалното събитие, носещо името “Търговските политики на Agrifood в Европа и Централна Азия по време на пандемията COVID-19 и след това”, имаше за цел да подпомогне международния диалог, като направи равносметка и анализира различните търговски мерки.

През цялата година някои държави и икономически общности в ЕС избраха мерки за вътрешна търговска подкрепа чрез предоставяне на субсидии и трупане на запаси.

Последиците от пандемията COVID-19 повдигнаха и въпроси относно значението на търговията и стратегиите за самодостатъчност.

Значението на търговията в Европа и Централна Азия, засегната от различни видове вътрешни мерки за подкрепа, беше обсъдено и от лекторите, включително Глория Абрахам Пералта - председател на Преговорите за селскостопанска търговия на СТО, и Алън Матюс - анализатор и професор в колежа Тринити в Дъблин.

“Всички работим усилено, за да избегнем сценарий, когато тази криза на човешкото здраве се превърне в хранителна криза. Осигуряването на свободен поток на стоки и доставки на храни е ключов елемент”, каза Владимир Рахманин - помощник генерален директор на ФАО.

Какъв е изводът от срещата?
Ясно е, че не всички правителства са готови или способни да подкрепят селското стопанство и когато се предприемат мерки, те варират значително в отделните държави. Следователно подкрепата зависи и от способността на правителствата да прехвърлят ресурси в земеделието от други сектори на икономиката и от политически рамки, оформени от двустранни и многостранни ангажименти, включително СТО.