Задържането на продукцията по складовете в чакане на по-добра цена е от изключителна важност за всеки фермер в  днешните силно волативни времена. 

Този период на съхранение обаче създава не малко предизвикателства за стопаните. 

Развитието на складови вредители е в състояние да унищожи продукцията и да влоши качеството на зърното. 

Това, от своя страна, ще създаде проблем при продажбата му на по-чувствителен пазар.

Фумигацията е решението 

През последните няколко години фумигацията на зърно след прибиране на реколтата започва да се превръща в задължителна практика на повечето стопани, които искат да си осигурят спокойствие през зимните месеци.

За успешна и безопасна фумигация вижте съветите на специалистите от АГРОГАЗ КОНСУЛТ ООД - лицензирана фирма за извършване на фумигация.

 

Основни правила при обработването на зърното с фумиганти:
- Спазвайте предвидената доза и време за експозиция на препарата; 
- Обработеното зърно задължително се завива и се херметизира с полиетилен; 
- Ако се фумигира зърно в силоз, трябва да се изгради циркулационна система; 
- Внимавайте за предозиране на препарата в участъци с овлажнено зърно, тъй като това може да доведе до самозапалване; 
- Спазвайте карантинния срок на използвания фумигант и използвайте лични предпазни средства за защита на дихателната система.

 

За съвети, запитвания и заявки за фумигация, може да се свържете с АГРОГАЗ КОНСУЛТ ООД на 0889 167820