Министър Танева представи статистически данни за ползваната земеделска земя в момента. Обобщените данни от последната кампания по директните плащания за 2015 година сочат, че земята се ползва от 61 151 земеделски производители, които са я заявили за субсидиране тази година.
[news]
Седем земеделски стопанства са заявили за подпомагане по директните плащания площи от над 100 000 декара. Това представлява 2,88% от ползваните земи. Бенефициентите между 50 000 и 100 000 дка са 13 (с 2,4% от ползваните земи). Между 25 000 и 50 000 дка обработват 63 земеделски стопани, които ползват 5% от ползваните земеделски земи. Фермерите, стопанисващи между 10 000 и 25 000 дка земи са 629, като те обработват 24% от ползваните земеделски земи. Стопаните с между 5000 и 10 000 дка са 1108 и те обработват 21% от земеделските земи в България. Между 1000 и 5000 дка обработват 3768 стопани (23% от земеделската земя) и земя до 1000 дка обработват 55 563 стопани, което представлява 20% от земеделските земи в страната.
 
На въпрос на депутата Велизар Енчев възможно ли е да се въведе ограничение в размера на отглежданата земя по подобие на Франция, където има ограничени от 5000 дка на стопанство, министър Танева отговори: „В хода на обществените дебати, които предстоят по новото поземлено законодателство би се разгледало и предложение за максимален размер на притежаваната земя в случай, че има консенсусно предложение, допустимо за приемане съгласно законодателството и регламентите на ЕС.“
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!