Сдружение "Работилница за бъдеще България" организира семинар на тема „Европейски пазари за българското селско стопанство – иновации и нови възможности за българското биоземеделие и биоживотновъдство“. „Работилница за бъдеще България“ е сдружение с нестопанска цел, насърчаващо икономическото развитие на селските райони в България. Семинарът ще се проведе на 24 април 2014 г. с село Падина, област Варна.

 

Организаторите информират, че основните цели, които си поставят с провеждането на форума, са свързани с дискусия относно успешнато реализация и стъпването на българските биопроизводители на европейските пазари; тенденциите и иновациите в сферата на биологичното селско стопанство, както и новите решения за ефективност и рентабилност на производството. Темите, включени в предстоящия семинар, са: „Биологичното селско стопанство – възникване, развитие и иновации“, „Сертификати за достъп до европейските пазари“, „Конкретни стъпки, осигуряващи успешна реализация на българската биопродукция на европейския пазар“, „Български биопродукти, представляващи интерес за западния пазар“, „Успешно реализирани продукти от Източна Европа на западния пазар“, „Стратегии за намаляване на риска при преминаване от конвенционално към биологично селско стопанство“.

 

Лектор на семинара ще бъде д-р Рихард Щорхас от Германия. Повече от 30 години той се занимава активно с изследователска, образователна и консултантска дейност в областта на екологичното селско стопанство. Работи в Германия, Полша, Италия, Румъния, България, Австралия, Индия, Южна Америка и др. Той е основател на една от най-големите световни организации за екологично селско стопанство Naturland. Д-р Щорхас подпомага и консултира стопанства от целия свят, преминаващи от конвенционално към биоземеделие и биоживотновъдство.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!