През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 042 лв./дка, което е спад от само 1,0% спрямо 2019 г., изчисляват от Националния статистически институт (НСИ).

Всички цени на сделките за земеделска земя по райони, области и общини през 2020 г. вижте ТУК.

При сделките само между юридически лица декарът върви по 961 лв.

Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) достига 268 лв./дка. Тук също има намаление за една година, но с 10,7%.

През 2020 г. най-висока e цената на сделките с ниви в Североизточния район – 1 470 лв./дка, или с 0,5% повече спрямо предходната година.

НСИ: В Северния централен район цената на сделките с ниви достига 1 155 лв./дка, в Северозападния – 986 лв./дка, а в Югоизточния – 899 лв./дка. 

Спрямо предходната година има увеличение на цената и в трите района съответно с 1,5, 2,0 и 4,4%.
 
Драстично са поевтинели нивите в Югозападния район – с цели 51,0%, спрямо 2019 г. В Южния централен район също има спад в цената, но с 8,9%.

По отношение на наемането на ниви средната цена на декар за 2020 г. достига 46 лв./дка, което е с 6,1% по-малко спрямо година по-рано. При постоянно затревените площи цената е 21 лв., или с 8,7% по-ниска в сравнение с 2019 г.

Най-висока е рентата в Северния централен район – средно 59 лв./дка, като спадът спрямо 2019 г. е незначителен – 1,7%. Цената намалява и в Североизточния район, но по-осезаемо – с 21,7%. В Югоизточния район средната рента също е надолу – с 5,4%. 

Единственото увеличение на рентното плащане е отчетено в Северозападния район, където спрямо предходната година цената е нагоре с 2,0%. 

За сметка на това рентата за нивите в Югозападния и Южния централен район остава без промяна, посочват от НСИ.