Сделките със земеделска земя в област Добрич за периода  2010-2012 година намаляват, отчита статистиката.  В сравнение с 2010 г. броят на сделките със земеделска земя намалява през 2011 и 2012 г. съответно с 59.9 и 65.0%. Спад има и в Размера на продадените площи през 2011 г. спрямо предходната година с 58.1%, а през 2012 г. е регистрирано намаление с 59.4% спрямо 2010 г. За отчетният период в област Добрич сключваните сделки са със среден размер от 17 дка., докато в страната е 8 декара, съобщи Радио Добруджа

Цената на един декар земеделска земя в сравнение с 2010 г. се увеличава с 44.4% през 2011 г. и със 72.4% през 2012 г. спрямо 2011 година. През 2010 г. най-много сделки със земеделска земя са реализирани в община Крушари - 29.0% от всички сделки, а в община Тервел е най-голям делът на продадената земя - 23.6%. През 2011 г. водеща роля има община Шабла, където са сключени 51.3% от сделките в област Добрич и е продадена 49.5% от земеделската земя. През 2012 г. община Добричка е регистрирала 32.4% от сделките в областта, а продадената земеделска земя е 29.5%.


И през трите години на периода област Добрич е с най-високата цена на земеделската земя в страната - 531 лв. на декар през 2010 г., 767 лв. на декар през 2011 г. и 1 322 лв. на декар през 2012 г.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!