При последната сесия на Софийската стокова борса (ССБ) са сключени сделки за продажбата на 500 т слънчоглед на цена 620 лв./т.
 
Продадени са и 10 т фуражен ечемик в чували на цена 400 лв./т с условието за незабавна доставка на място, съобщи ССБ.
 
80 т царевица в чували са продадени на цена 368 лв./т с незабавна доставка. От ССБ информират и за сделки с ронена царевица на цена 550 лв./т при същите условия за доставка, съобщи Инвестор.БГ.
 
Междувременно от 1 юли 2015 г. до 13 март 2016 г., общото количество пшеница, преминало през Пристанище Варна, е с 41,4% повече спрямо същия период на предходната пазарна година и е достигнало 1,391  млн. тона. 
 
В същото време износът на ечемик и рапица се осъществява с по-бавни темпове от миналогодишния, като до момента са изнесени съответно с 29% и 44% по-малко количества.
 
Между 7 и 13 март на Пристанище Варна са натоварени 35 хил. тона царевица за износ. Така общото количество царевица, преминало през порта от началото на настоящата 2015/16 маркетингова година до този момент, достига 366 хил. т, което е с 64,6% под нивото, отчетено към същия период на миналия сезон.
 
Експортът на слънчоглед през пристанището изостава с 18% на годишна база, като през последната седмица не е реализиран такъв.
 
Към 9 март 2016 г. се наблюдават незначителни разнопосочни изменения на средните изкупни цени на основните зърнени и маслодайни култури на седмична база, в границите от - 0,4% (хлебна и фуражна пшеница и царевица) до + 0,2% (слънчоглед).
 
Отбелязана е средна цена за хлебна пшеница от 275 лв./т, а за фуражна - 257 лв./т, което е спад съответно от 16,7% и 9,5% на годишна база. По данни на МЗХ средната изкупна цена на царевицата е 261 лв./т, като спадът е 2,6% за година.
 
Средната цена на слънчогледа се повишава с 3,9% на годишна база до 665 лв./т.
 
През последните няколко години Пристанище Варна формира около 50 на сто от общия експорт на пшеница и царевица и около 30 на сто от този на ечемик, слънчоглед и рапица.