Забелязват се разминавания в прогнозите на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) и текущите данни от Министерството на земеделието (МЗХГ) за производството на зеленчуци у нас.

Не изпускайте сроковете през юли

Според аграрното ведомство към момента производството на домати и краставици на открито, зеле и картофи у нас е с от 31% до 71,5% под нивото на отчетеното по същото време на миналата година. Едни от основните посочени причини са по-малкото реколтирани площи и понижение на средните добиви.

В същото време текущите оценки на САРА за производството на домати през тази година е за количества, надвишаващи със 7% миналогодишните обеми, достигащи 125 хил. тона. По данни на министерството събраните до момента полски домати у нас са около 20 тона, но беритбите все още са в ранен етап. 

Според анализаторите производството на пипер се очаква да е в рамките на 53 хил. тона, което е с 3% над реколтата от 2020 г., когато производството е 51 хил. тона -  едно от най-ниските за последните 10 години. В последния оперативен анализ на МЗХГ липсват сравнителни данни за пипера.

Тези разминавания в официалните данни дори и прогнозни са меко казано объркващи. Неведнъж Агри.БГ е получавало сигнали от самите производители, че представителните статистики нямат нищо общо с реалността.

Единомислие в двата анализа има сякаш само по отношение на оранжерийното производство. През 2021 г. САРА предвижда обеми от 43 хил. тона. Министерството пък отчита ръст при оранжерийните краставици от близо 32%, макар че при оранжерийните домати е регистриран спад от над 2%.

Трудно добиваме представа как тече производството на основните зеленчуци в страната, затова отправяме поглед към цените. Изкупните цени на домати за първото тримесечие на 2021 г. са по-ниски в сравнение със същия период на миналата година със 7%, краставиците са с 6% нагоре до 1,86 лв./кг, изчисляват от Института.

САРА: През второто тримесечие се очаква цените да останат с 3-5% под тези за същия период на миналата година, което да е последвано от по-високи цени в края на годината. 

Цените на дребно за домати и краставици са по-ниски за първите 6 месеца на годината, сравнени със същия период на миналата година - 3% при доматите и 5% при краставиците, което се дължи на по-слабото търсене в европейски мащаб в резултат на Covid-19, отчитат още от САРА.