Годишна среща на малинопроизводителите

ПОКАНА

 

ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР НА ТЕМА:

Технологии за отглеждане ягоди и малини, съобразени с глобалните климатичните промени

и възможности за механизирано прибиране

Дата: 3 декември 2020 г. (четвъртък)

Начален час:  10:00 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториални областни офиси - Разград и Силистра), Българска Асоциация на Mалинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я) и Agri.bg

По време на онлайн семинара: Участниците ще получат информация за различни методи на отглеждане на малини и ягоди. Ще научат как да се постигнат  различни срокове на зреене на един и същ сорт ягоди за облекчаване на брането и по дълъг период на продажби на пазара. Ще получат и ценни съвети за това как се отглеждат малини на висока леха с мулчиращо фолио и как става отглеждането им в контейнери на открито и под леки култивациони съоръжения е ще разберат как става отглеждането на малини за индустрията и какви са възможностите за механизираното им бране с малинокомбайни.

Допълнително пред участниците ще бъде представена и кампанията „ОСП работи за нас: Остани на линия!“ на AgriGate Media, Института за агростратегии и иновации и Смарт Агростарт. В рамките на уебинара представители на службата за съвети в земеделието ще разяснят какви са възможностите за консултации, които те предлагат по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги,услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР). 

Участието е БЕЗПЛАТНО, но е необходима регистрация!


Линк за регистрация:  https://forms.gle/eousfE191cvZJjFCA

Линк за достъп: https://zoom.us/j/97027802353

ID за семинара:  970 2780 2353


За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете:

  • с г-жа Светлана Димитрова (координатор на ТОО - Разград на НССЗ), тел: 08888090622, имейл: [email protected]
  • г-жа Ванушка Петкова (координатор на ТОО - Силистра на НССЗ), тел: 0888 892 722, имейл: [email protected]

 

Очакваме Ви!

 

П Р О Г Р А М А

 

10.00 – 10.15

 

Представяне на лектора и участниците в семинара

Експерт от ТОО -Разград към НССЗ

 

10.15  – 11.00

Методи за отглеждане на ягоди с различни срокове на зреене и леки култивационни съоръжение

Лектор: Божидар Петков, Българска Асоциация на  малинопроизводителите и ягодолодните

 

11.00 – 11.45

Представяне на различни методи за отглеждане на малини:

- на висока леха с мулчиращо фолио;

- в контейнери на открито и под леки култивациони съоръжения;

- отглеждане на малини за индустрията, механизирано бране с малинокомбайни

Лектор: Божидар Петков, Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодолодните

 

11.45 – 12.00

Дискусия и представяне на мнения и въпроси от участниците

12.00 – 12.30

 

Предоставяне на консултантски услуги по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството иуслуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитиена селските райони 2014 - 2020 г. и инструментите на ОСП, полезни за стопаните. 

Лектор:  експерт от ТОО - Силистра към НССЗ