Фермер.БГ научи, че има биологични производители, които възнамеряват да прекратят сертификацията си към момента, а след това да я подновят в новия програмен период – след 2020 г. Така те отново ще влязат в преходен период, за който пък се получават по-високи субсидии, отколкото, когато периода свърши и производството стане биологично. 
 
 
За да не се случва източване на субсидии, има идея да се създаде един постоянен слой на биологичните площи във фонд „Земеделие“, по подобие на СЕПП. Това каза за Фермер.БГ Антон Величков, директор на дирекция „Растениевъдстово и биологично производство“, МЗХГ. 
 
„Площите по Схемата за единно плащане на площ отговарят на някакви критерии, за да могат фермерите да получават средства. Т.е. Държавен фонд „Земеделие“ да знае, че тези площи вече са картографирани като биологични и да не може да се получава за тях подпомагане“, обясни Величков.
 
В момента текат преговори на високо ниво между министерството и ДФЗ, в които се коментира именно тази идея, за да не се допуска такова положение в новия програмен период, обясни Величков. 
 
Ситуацията в момента не позволява това. 
„Един производител, ако иска да се откаже да произвежда по биологичен начин, той би могъл да го направи по всяко едно време като прекрати договора си с контролиращото лице и му се отнеме сертификата. Може да кандидатства отново, т.е. да мине в нов преходен период, но няма да бъде подпомаган по различните европейски програми, тъй като програмата е изчерпана към настоящия момент“, припомни Величков един от най-болезнените въпроси за биопроизводителите
 
 
Друг сериозен проблем в този сектор е контролът върху сертифициращите фирми. Според Величков с вече обнародваната Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, този контрол ще се засили. 
Чрез документа, който влиза в сила на 11 ноември, тези частни фирми ще носят по-големи отговорности, като при неспазване са предвидени административни санкции. 
 
„Ако се установи нередност в биологичната продукция на един български оператор, ще има санкция за оператора, а за контролиращото го лице санкцията ще бъде в двоен размер“, обясни Величков. 
Какво става, обаче, ако има проблем откъм контролиращия орган, а операторът е изряден. Ситуация, с която съвсем наскоро Фермер.БГ започна читателите си
 
„Компетентното звено в министерството става арбитър на такива спорове между оператори и контролиращи лица. Решенията на контролиращите лица се съгласуват с нас, и това е начинът , по който можем да влияем. Т.е. можем да преценим дали контролиращото лице правилно и с необходимата сила е наложило мярката върху оператора“, обясни Величков. 
 
Според него новата наредба е по-строга към сертифициращите органи, отколкото към биопроизводителите. 
„Тя ни развързва малко повече ръцете по отношение на контролиращите лица. Досега бяхме с малко по-ограничен обхват на действие. Те са длъжни за всяка една промяна първо да уведомяват нас, второ да уведомяват своите клиенти. Досега е правено, но има пропуски. Те забравят по някакъв начин, натоварени с многото оператори, които имат да контролират и по някакъв начин е възможно да се случи да не уведомят оператора“, отговори Величков. 
 
Министерството може да отнема разрешителни, да ограничава обхвата на работа на контролиращите органи и да налага административни санкции.  По закон, ако контролиращата фирма не изпрати информация до оператора и останалите институции, има предвидени санкции. 
 
Биопроизводителите смятат, че контролиращите лица в България са много – на 7000 биопроизводители, те са 17
 
„Това е свободен пазар. Ако българските и чуждите фирми виждат в това някакво поле за изява, няма как да коментираме. Моето лично мнение е, че фирмите са много, но в крайна сметка пазарът е свободен и биопроизводителите могат да избират. 
На база на изкривяванията стартираха реформите и от ноември започва работата на новата наредба. Контролиращите лица имат условия за капацитет, образование, оборудване за взимането на проби. Увеличаване на броя на пробите също. Нов вид планове за проби, на базата на анализ на риска“, изброи Величков. 
 
Едно от изискванията за сертифициращите органи е на 100 оператора да има по двама инспектори. 
„Но тези инспектори да са компетентни – да са завършили нещо, свързано с животновъдството или растениевъдството, а не строителство или геодезия“, обясни Антон Величков, обръщайки внимание на масовото оплакване на биопроизводители, че инспекторите не са компетентни.  
 
 
Как ще се задължат чуждите фирми да имат този минимум инспектори?
Нормативната уредба ще има забавено действие, т.е. след обнародването, ще има период, в който контролиращите фирми  да започнат да отговарят на заложените условия. 
 
„Очакваме наредбата да подобри ефективността и да върне доверието в биологичното производство“, отбеляза Величков. Иначе по думите му новата система за биологично производство е съвсем пред финал и ще заработи скоро. Тя ще бъде с много по-голяма възможност за проследяемост на продуктите – от полето до търговския обект.