Съюзът на птицевъдите в България ще проведе отчетно-изборно събрание на 21-ви април 2015 г. (вторник), съобщиха за Фермер.БГ от организацията. 
 
Събранието ще се проведе от 10,30 ч. в конферентна зала „Света София“ в хотел „Света София“, ул. „Пиротска” №18, София, при следния дневен ред:
 
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на съюза.
2. Доклад на контролния съвет за 2014 г..
3. Приемане на проект за дейността и бюджет за 2015 г.
4. Промени в Устава на СПБ.
5. Избор на Управителен и Контролен съвет на Съюза.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!