Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България ще проведе годишно Общо отчетно събрание на 5 април 2016 г.
 
Дневният ред включва Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2015 г.; Доклад на Контролния съвет за 2015 г.; Приемане на проект за дейността на СПБ и за бюджета за 2016 г.
 
Събранието ще се проведе в 10,30 часа в конферентната зала „Света София” в хотел “Света София”, ул. Пиротска 18, София.