Управителният съвет на Националния съюз на говедовъдите в България ще проведе съвместно заседание с Асоциацията за развъждане на черно-шарената порода в България – Добрич, съобщи изпълнителният директор Михаил Михайлов. 
 
В дневния ред ще бъдат разгледани следните точки:
 
1. Приемане правилника за провеждане на Управителните съвети на НСГБ
2. Приемане план за работа на НСГБ за периода 2015-2017
3. Отчет за свършеното през периода декември-февруари.
4. Ситуацията в сектор мляко.
5. Проекти в които участва НСГБ през 2015г
6. Запознаване УС с работата по подготовката за участие на нашите фермери в схемата за крави под селекционен контрол. Вземане решение за приемане нови ферми под селекционен контрол.
7. Вземане решение относно кандидатстването в схемата за държавна помощ за издръжка на асоциацията- докладва Ангел Йонов.
8. Вземане решение за участие в схемата за държавна помощ по отношение провеждане на изложение по говедовъдство.
9. Приемане на нови членове в НСГБ.
10. Ветеринарно медицинско обслужване
11.Разни.
 
 
Заседанието ще се проведе на 10 март, вторник в град Раковски. 
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!