За субсидия в размер на 40 евро за пчелно семейство настояват от Съюза на пчеларите. В противен случай браншът е обречен да загине. Искането на пчеларите е да се плати опрашителната дейност, разходите по която възлизат на милиони левове.

В България пчелните семейства са 574 000, а през последните 2 години има критично намаляване на популацията и затова е виновна Националната ветeринарно-медицинска служба, която не се грижи за тяхното здраве.

България е била на първо място в Европа 1965-1970 г. по брой на пчелите на глава от населението. Имали сме 840 000 пчелни семейства, заявиха от Съюза на пчеларите. Те допълниха, че сега сме на едно от последните места. Изгубили сме и старата си местна пчела, която е била доходоносна и устойчива.

В момента няма млади хора, които да продължат тези традиции, поради кризата и нерентабилността на този бизнес. От Съюза се позовават на приетата на 20 ноември 2008 г. резолюция на Европарламента, която има 14 препоръки на ЕК за пчелопроизводството. Тя призовава всички страни членки, да окажат съдействие за спасяване и оздравяване на сектора.

Председателят на съюза Пламен Йорданов представи книгата на д-р Ангел Грънчаров "Пчелите изчезват - има ли значение". В нея се казва, че медът и пчелния прашец удължават живота на човека с десетки години, а през 2020 г. те ще станат най-авторитетното лекарство и храна. /expert.bg