Консултативният съвет по животновъдство в Търговище ще проведе заседание на 12 февруари 2016 година /петък/ от 10.00 часа в сградата на ОД на БАБХ – Търговище. 
 
От ОД Земеделие съобщават, че по време на заседанието ще бъдат разисквани актуални въпроси, вълнуващи представителите на сектора. Ще се обсъдят и въпроси, свързани с процедурата за предоставяне на мери и пасища от общинския и държавния поземлен фонд за ползване от животновъдите в областта.
 
Заседанието е открито и на него могат да присъстват всички заинтересовани лица.