Консултативният съвет по животновъдство в област Сливен ще проведе първото си заседание за 2016 година на 25 януари от 13 ч. в залата на Областна администрация Сливен с адрес гр. Сливен, ул."Димитър Добрович" № 3 съобщиха за Фермер.БГ от Областна дирекция ''Земеделие'' — Сливен.
 
Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:
 
1. Информация за изпълнение на взетите решения на заседанието на Съвета от 2 декември 2015 г. и ситуацията в сектора /по видове животни/. Докладват: Председателят и зам.председателите
 
2.Определяне и приемане състав на работни групи по сектори както следва: говедовъдство; овцевъдство; свиневъдство; пчеларство и ветеринарна дейност; Докладват: Секретарят и зам.председателите
 
3. Предложения за теми на лекции за плана за работа на Съвета през 2016г.
 
3.1 Организиране на срещи с фермерите по въпросите на: 
 
Предстоящи проверки на фермите по качество на млякото;
Прилагане на Мярка 14 от ПРСР 2014-2020 Хуманно отношение към животните;
Кандидатстване по схемите за директни плащания – кампания 2016 г.
 
Покана за участие в работата на Съвета е отправена от  ОД „Земеделие” Сливен към ОД на БАБХ; ОД на ДФ „Земеделие”; Териториален офис на Национална служба по съвети в земеделието; експерти от „ЮИРЦККРД”  и „ИЦРА”  при ИАСРЖ гр. София; частнопрактикуващи ветеринарни лекари и фермерите - членове на Съвета. 
 
Заседанието е отворено за участие за всички животновъди от областта.