Областният консултативен съвет по животновъдство - Габрово ще проведе редовно заседание с участие на експерти от ОД "Земеделие", БАБХ и ОД на Държавен фонд земеделие. Заседанието ще се проведе на 16 март 2016 г. (сряда) от 13.00 ч. в заседателната зала на Търговскопромишлена палата - Габрово, ул. Брянска №30.
 
В дневния ред са предвидени за обсъждане:
 
Проблеми в сектора изискващи предприемане на мерки на национално ниво;
Схеми и мерки по кампания Директни плащания - 2016 г;
Актуални въпроси и отговори от националните срещи на животновъдите;
Промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност.