Съветът по европейски въпроси одобри проект на позиция на Република България за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство на 16-17 декември 2013 г. в Брюксел.

На заседанието Комисията ще представи предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни. България приветства инициативата на Европейската комисия за извършването на реформа в сектор „Промоции на земеделски продукти”, като считаме, че тя ще спомогне за утвърждаването на европейските продукти, както на вътрешния, така и на чуждите пазари.

Предвижда се също така да бъде прието предложението за регламент на Съвета за определяне на мерки за някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти. България подкрепя предложението, което е част от законодателния пакет за реформа на Общата селскостопанска политика.

По време на заседанието министрите ще търсят политическо споразумение по предложението за регламент на Съвета за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 г., приложими в Черно море, което е от изключително значение за рибарския сектор в България.

Очаква се днес, по време на редовното си заседание Министерският съвет, също да одобри позицията на България  за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!