Съветът по селско стопанство и рибарство дискутира позицията на Европейската комисия (ЕК) относно проект за директива, касаеща нелоялните търговски практики във веригата за доставка на храни.

 

ЕК забранява редица лоши практики за доставки на храни

 

Еврокомисар Фил Хоган изтъкна в Люксембург позитивите при създаването на подобна директива.

 
 
„По този начин ще се укрепи принципа на субсидиарност. ЕК няма желание да се намесва в търговските взаимоотношения, а единствено да представи едно балансирано предложение, с което да защити дребните във веригата за доставка на храни. Предвид на това, че предложението ни е във формата на директива, а не регламент, държавите членки ще могат да се намесят именно там, където има дисбаланс и недостатъци и да ги коригират“, обясни Хоган.
 
Директивата следва да гарантира по-честно третиране на малките и средни ферми и земеделски предприятия. Хоган допълни, че решението за създаването на директивата и прилагането й трябва да стане преди 2019 г., в противен случай цялата процедура ще отнеме много повече време.
 
"За първи път ЕК прави такова предложение. Ние продължаваме да работим по бъдещето на ОСП и едно от ясните предизвикателства е подобряване управлението на веригата на хранителни доставки, от която земеделските стопани са неразделна част. Те понасят и несъразмерна тежест и се оказват най-слабата брънка. С това предложение искаме да укрепим тази брънка", добави той.
 
Председателят на Съвета, Румен Порожанов, също изтъкна нуждата тази директива да бъде приета възможно най-скоро.
Идеята за директива срещу нелоялните търговски практики беше приета с мнозинство, като единствено Дания и Великобритания изказаха доводите си против нея.
 
Някои от по-интересните доводи бяха на Франция, Швеция и Словакия.
 
  • Според Франция това предложение е стъпка в правилната посока, за да се установят минималните прагове при тези отношения. Положително е и това, че ще може да се реагира на национално равнище за справянето с тези проблеми. Трябва да се разгледа покупателната възможност, тъй като има риск да се отрази върху търговските отношения, но освен това, трябва да се определи и националната нормативна рамка. Директивата трябва да даде възможност на различните от малките и средни предприятия.
     
  • Според Швеция не бива да се утежнява процедурата и да се допуска допълнителна бюрокрация. Трябва да се определи и понятието нетрайни продукти и да се прилага еднородно навсякъде в ЕС.
     
  • Според Словакия път решението за директива е добро, но трябва да се разшири обхвата на нелоялните търговски практики.
 
 
Министрите обмениха още и мнения относно начините за допълнително намаляване на разхищението на храни в ЕС. По-специално, те направиха преглед на постигнатия напредък в изпълнението на заключенията на Съвета от юни 2016 г. относно загубата и разхищението на храни.