Министрите на земеделието на ЕС ще се срещнат днес, 17 февруари в Брюксел. Те ще се запознаят с работната програма на Гръцкото председателство, чиито приоритети са реформата на Общата селскостопанска политика, преразглеждане на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, реформите в сектор „Промоции на земеделски продукти“, „Биологично земеделие“ и отпадане на млечните квоти.
 
Европейската комисия ще представи предложението си за промени в два регламента, свързани със схемата за помощ във връзка с доставката на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения.

България напълно подкрепя приоритизирането на схемата за училищата чрез предлагане на пресни плодове и зеленчуци и на мляко за пиене. То изцяло съответства на прилаганите от нас по схемите „Училище плод“ и „Училищно мляко“ национални приоритети.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!