Областен консултативен съвет по животновъдството заработи в Смолян. За председател на съвета по животновъдство бе избрана доц. д-р Цонка Оджакова, зам. председател д-р Мирослав Узунов, секретар Пламена Хаджиева – ст. експерт ГД “АР“ към ОД „Земеделие” – Смолян и членове, представители на животновъдите в областта, съобщиха от Областната дирекция Земеделие. 
 
На събранието присъстваха представители на регионалните структури на МЗХ и животновъди от област Смолян: Иванка Георгиева - Директор на Областна дирекция „ Земеделие“ – Смолян, Тинка Лилова – ст. експерт в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие„ д-р Валентина Мелемова – началник отдел „Здравеопазване на животните“ в Областна дирекция по безопасност  на храните, Мариана Неделева – началник Териториален областен офис на НССЗ, Никола Чаталбашев – началник  ЮРЦККРД, Жана Гаджева – председател на Развъдна асоциация на Българско родопско говедо и Джерсея в гр. Смолян и доц. д-р Цонка Оджакова – председател на  Асоциация за развъждане на Среднородопска, Каракачанска, Родопски цигай – овце и Каракачански кон.
 
Целта за създаване на Областен консултативен съвет по животновъдство е да осъществява по-добра оперативна връзка и координация между структурите на МЗХ и животновъдите. Ще оказва подкрепа на животновъдите, относно възможностите за подпомагане по различните схемите и мерки, както и разясняване на новата ОСП през новия програмен период 2014-2020 г. Ще разглежда и ще търси решения на казуси, свързани с регионални проблеми, ще подпомага  животновъдите за създаване на условия, за нарастване на доходите, подобряване условията на труд; повишаване на конкурентноспособността на млекопроизводителите и предлагане на качествени животински продукти на българския и международния пазар.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!