Може да кажем, че това беше една успешна година за българското пчеларство, заяви за Село.БГ доц. Пламен Петров от Аграрния университет в Пловдив.
 
Общият брой на пчелните семейства достигна – 718 822, а броят на пчеларите 34-40 хил., като от тях регистрираните като земеделски производители са 15 хил. 2008 г. ще бъде запомнена и с големият брой пчелари, които се регистриха като такива, за да могат да получават субсидии и да реализират проекти по Националната програма за пчеларството.
 
Годишното производство на мед за 2008 г. е 11-12 хил. тона, като средната продуктивност на мед е 18-20 кг. на пчелно семейство. Запазва се тенденцията и на увеличаване на пчеларите с над 50-100 пчелни семейства, която ще се запази и през следващата година.
 
Проблеми, които стоят пред сектора:
 
- В нормативната база е нужен закон за пчеларството, заедно с допълнителни нормативни актове, които да обхващат всички дейности в пчеларския бранш.
 
- Отравяне на пчелите с препарати за РЗ. Въпреки приетата наредка, която ограничава пръскането, тази дейност не се следи и санкционира, ако се извършва в нарушение на наредбата.
 
- Не е решен проблема с кражбите и пожарите. На пчелите не се гледа като елемент на биологичното разнообразие и като фактор за неговото запазване.
 
- Няма контрол на вноса на пчелни майки и рояци, което застрашава запазването на българската пчела като вид.
 
- Няма санкции за фалшифицирания мед, който се намира в магазинната мрежа.
 
- Липсва пазар на пчелоопрашването. Всяка страна членка на Европейския съюз има национален център по пчелоопрашване. За съжаление до момента българските институции не са осъзнали значението на такъв център.
 
- Недостатъчен добре разработен вътрешен и външен пазар на пчелните продукти.
 
- Твърде труден старт на Националната програма за развитие на пчеларството, поради ниският административен капацитет.