През миналия месец броят на свинете в САЩ съставлява 71 млн., което е с 4% повече в сравнение с март 2016 г. Това е рекорден показател от 1988 година насам, сочи последният отчет на Министерство на земеделието и храните на САЩ, съобщава meatinfo.ru.

Свинското месо поскъпна над очакваното


Числеността на угоените свине във всички категории е с 4% по-висока от миналогодишния показател, т.е. 65 млн. глави.
Аналогично разплодните стада са се увеличи с 1 %, до 6 млн. глави.

Американското стадо свине в продължение на последните няколко години понамаля, заради случаите на заразени с вируса свинска диария (PEDv) през 2014 г. Тогава числеността на свинете в страната падна до 62 млн. глави.

В периода от декември – февруари броят на свинете е 31,4 млн., което е с 4% повече, отколкото година по-рано. Освен това продуктивността на свинете-майки се е повишила, като средното количество на прасенцата в котилото през периода декември-февруари се е увеличило до 10,43 в сравнение с 10,30 година по-рано.По прогнози на AHDB Pork в близките години това ще доведе до ръст на обема на закланите свине. Очаква се още числеността на свинете-майки през следващите няколко тримесечия да продължи да расте.

В същото време за четири години поголовието от свине в Канада, един от най-големите износители на свинско, се е увеличило с почти 5%.

Сега канадското разплодно стадо възлиза на 13,7 млн. глави, което е с 2% повече в сравнение с аналогичния период миналата година.Имайки предвид това и отчитайки други фактори, може да се прогнозира, че ще наблюдаваме постоянно увеличаване на броя на свинете в САЩ и Канада. Това означава, че износът на свинско месо от ЕС може да се окаже под натиск от страна на тези два важни глобални конкурента в най-близко бъдеще, отбелязват експертите от AHDB Pork.

Формиращата се ситуация създава потенциален проблем и пред канадския свиневъдски отрасъл, доколкото 1/3 от канадският износ на свинско месо е към САЩ, а 8% - към Мексико.

Търсенето на алтернативи пазари за свинско месо в случая е необходимост. Това означава, че съществуват предпоставки да се увеличат доставките на канадско свинско месо към азиатския пазар и да се засили пряката конкуренция с европейското и английското свинско месо.