Износът на датско прясно и замразено свинско месо се е увеличил с 8% по обем, достигайки 375,5 хил. тона за първите четири месеца на 2018 г. В същото време стойността на експорта е намаляла с 3% до 5,6 млрд. датски крони или 747 млн. евро. Това пише в доклада си Съветът за развитие на земеделието и овощарството (AHDB).

5 начина, по които спътниците помагат на фермерите


Анализатори на AHDB обясняват, че увеличаването на доставките е провокирало ръст на производството на свинско месо в Дания с 6% или 28 000 тона за посочения период.

Износът на датско свинско месо се е увеличил в други страни-членове на ЕС за първите четири месеца на тази година и възлиза на 73% от общия обем на износа на свинско в Дания за същия период.

Увеличение на доставките е отчетено в Италия и ред други страни от ЕС, особено съседките ни – Румъния и Гърция.

Износът за Великобритания е намалял с 13% за посочения период, докато за Полша се е увеличил с 23% в годишно изражение, превръщайки се във втория най-голям износен пазар за Дания.

Германия остава най-големият пазар за датско свинско месо. Делът й достига до 32%.