Средните изкупни цени на млякото до началото на пролетта на 2018 г. ще бъдат в диапазона 0,62-0,64 лв./л, прогнозира Центърът за икономически анализи на селското стопанство (САРА)в първия си бюлетин за тази година.
 
 
Според анализаторите по-нататъшно увеличение ще има при евентуално намаление в световното производство на мляко, заради суша, съкращаване на животните или ръст на разходите.
 
Брутната продукция от мляко през 2017 г. по първоначални оценки на НСИ ще бъде по-висока от тази през 2016 г. и възлиза на 732 млн. лв.
 
През миналата годна между първата и втора оценка на брутното производство имаше съкращение с 5% и вероятно отново ще има такава и сега, но по-високите с 11-12% изкупни цени на млякото ще допринесат за ръста.
 
 
 
Анализ на САРА за ефектите от субсидиите в млечния сектор показват, че при сценарий без субсидии през 2016 г. бихме имали брутна продукция от мляко с 14% по-малко от сегашното положение. Млечният сектор дава около 10% от брутната селскостопанска продукция и взема съизмеримо около 13% от директните плащания.
 
Според данни на Млечната обсерватория изкупеното мляко в ЕС се увеличава с по-бързи темпове от прогнозите, надминавайки 1,5% повишение за периода януари-ноември 2017 г. спрямо същия период на предходната година. В обем увеличението е два милиона тона.
 
 
Количествата нарастват при големи производители - Германия и Франция, както и при по-малки – Ирландия, Румъния и Белгия.
 
При цените на млечните продукти в ЕС се наблюдава тенденция към намаление. Въпреки това цената на маслото остава с 28% по-висока от средната за последните пет години.
 
Сравнени с цените в други региони към 21.01.2017 г. цената на обезмасленото сухо мляко в Океания е над европейската, но за другите продуктови групи са по-ниски.
 
Поевтиняването на американския долар спрямо еврото вероятно ще се отрази на износа на млечни продукти от Съюза, особено при сухите млека и маслата. В средносрочен период това развитие може да окаже натиск в посока към намаление на изкупните цени на суровото мляко.
 
 
На месечна база в Съюза е налице покачване на средните цени на фуражите и енергия с 2%.
 
Насоки на политиката и тенденции в търговията
 
Преобладаваща част от експертите очакват през 2018 г. изкупните цени на кравето мляко в световен мащаб да бъдат под натиск и да паднат с 1-2% в сравнение с 2017 г. В САЩ се очакват цени през 2018 г. средно около 0,32 долара/кг, а в Нова Зеландия, където заради съществуването на най-големия млечен кооператив Fonterra, цените ще бъдат около 0,69-0,70 долара/кг за членове на кооператива.
 
Страната-членка с най-бързо развиващо се млечно говедовъдство в ЕС е Ирландия. Причина за това са ниските разходи заради екстензивното производство - обилни валежи и меки зими. През 2010 г. се приема план за увеличение с 50 % на произвежданото мляко до 2020 г., като тази цел вече е изпълнена.
 
Дори в кризисните 2015 и 2016 млечното стадо и продукция продължават да нарастват. За изминалата година нарастването на продукцията е 8% (около 500 хил. т.). Очаква се ново 30% увеличение до 2020 г.
 
Руското ембарго за внос на европейски млечни продукти създава възможности за значителни местни и чуждестранни инвестиции. Смята се, че дори ембаргото да падне,европейският експорт няма да се възстанови на предишните си нива.