Тенденцията за нарастване цените на свинското месо заради епидемията от африканска чума ще продължи и през 2020 г., прогнозират от Института по аграрна икономика (САРА). Засиленото търсене от Китай ще увеличава европейския износ, докато ръстът в не толкова гъвкавото производство ще бъде недостатъчен за запазване нивото на предлагането за вътрешния пазар и съответно ще оскъпи суровината. Търсенето на заместители от потребителите ще продължи да бута нагоре и цените на останалите видове месо, като пилешко, говеждо, агнешко.

Китай намали вносните мита за замразено свинско от 1 януари 2020 г.

Цената на едро на свинското месо у нас достигна 3,97 лв./кг през ноември, като е вероятно да се повиши до около 4,00 лв./кг кланично тегло за декември. Сравнено с ценовото равнище от 3,31 лв./кг година по-рано, увеличението възлиза на 21%. В ЕС нарастването на цената е с 45% на годишна база. Поскъпването на трупното месо вдига и стойността на живите прасенца с цели 61% спрямо декември 2018 г.

Говеждото и телешкото месо държат най-високите цени от 4 години насам. През ноември 2019 г. 1 килограм кланично тегло се търгуваше за 4,88 лв. По предварителни данни на МЗХГ, производството за първите 9 месеца на 2019 г. бележи 24% спад на годишна база, като достига 3,8 хил. тона. При запазване тенденцията на намаление на производството в стопанствата, може да се очаква спадът в общото количество на произведената до края на годината продукция да е по-голям от посочения в междинната прогноза на САРА (-10% на годишна база), поясняват още от Института.

Индексът FAO, отчитащ динамиката на световните цени на месото, нараства със 17% през ноември 2019 г. спрямо същия месец на предходната година. Увеличение на цените, както на годишна, така и на месечна база, се наблюдава и при четирите вида месо.

Дългосрочните прогнози за цените на говеждото и телешкото месо на световните пазари сочат плавно нарастване след 2025 г. до 2030 г., поради забавяне на производството. Пилешкото месо вероятно ще задържи стабилни стойности, поддържани от силното търсене и по-голямата гъвкавост на производството.

За територията на Европейския съюз, ЕК прогнозира намаление на консумацията на месо към 2030 г. до 68,7 кг на човек (с 1,1 кг по-малко спрямо нивото от 2018 г.), под влияние на редица социални, етични, здравословни и екологични съображения. Потреблението на свинско и говеждо месо ще намалява, докато търсенето на пилешко месо ще расте.