Самолети ще се включат в борбата с градушките още тази година от две нови регионални дирекции с командни пунктове в старозагорското село Тъжа и в град Хасково.
 
 
За целта Министерството на транспорта пусна за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 2010 г. за противоградовата защита в България. До края на януари тази година се очакваше Министерството на земеделието, храните и горите да публикува и нов проект на Закон за градушките.
 
Със създаването на двете нови регионални дирекции ще се разшири защитаваната от градушки територия, подчертават от ведомството. Досега борбата с градушките у нас се извършва само по ракетен способ
 
Затова в допълнението към Инструкцията се казва, че Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) извършва активна противоградова дейност по самолетен способ в останалата част от обслужваното въздушно пространство, извън полигоните за борба с градушките.
 
Илюстрация: ИАБГ
 
Противоградовата дейност по самолетен способ ще се урежда в съвместна заповед на ръководителите на изпълнителната агенция, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ и Военновъздушните сили.
 
Инструкцията описва и правилата за извършване на полетите на самолетите за противоградова защита. Те ще се изпълняват с полетен план, с включен транспондер (устройство за идентификация) и с двустранна радиокомуникация с органите за организация на въздушното движение.
 
Срокът за обществено обсъждане е до 14 март. Активният сезон за борба с градушките се открива обикновено в края на април. Стратегията за борба с градушките предвижда покритието на защитата да се разшири от 30-40% до 90% от територията на страната.