Производството на краставици през 2022 г. е с 12% по-малко на годишна база, според данните на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Предварителните разчети сочат, че производството е около 47 хил.т, а вносът - 30 хил.т. Износът е отчетен на 11 хил.т, а преработката в консервната индустрия - 1,3 хил.т. 

Гласувайте: Как се справяте с кризата при реализацията на мляко?

Потреблението на пресни краставици и в домашни условия е оценено на 64,7 хил.т, което е 10 кг/човек. През 2021 г. това количество е оценено на 11,8 кг, което показва свиване от 15% само за година. 

Производството на домати у нас през 2022 г. е 108 хил.т, вносът е достигнал 90 хил.т, износът е в размер на 14 хил.т.

Данните на CAPA сочат, че преработката в консервната индустрия е 27 хил.т. Потреблението за прясна консумация или друга домашна употреба е 157 хил.т, което е 25,3 кг на човек от населението. 
Само година по-рано прясната консумация е била с 3% по-висока. Според експертите от САРА потреблението се свива заради нарасналите цени. 

По данни на ЕК, производството на домати в страните членки за 2022 г. възлиза на 15,5 млн.т, най-ниското равнище за последните години, със средно производството около 17,3 млн.т.

Тази година също се очаква производството да се запази по-ниско от обичайното, заради нарасналите цени и засушаванията в Испания.

Стоковият баланс при пипера за 2022 г. сочи, че производството е на ниво от 58 хил.т, а вносът е 29 хил.т. Износът е отчетен на 5 хил.т, а преработката в консервната индустрия е 18 хил.т. 

Потреблението на пипер в прясно състояние и в домашни условия е изчислявано на 64 хил.т., което е по 9,9 кг на човек от населението. Това количество е същото като през 2021 г. Смята се, че преобладаваща част от тази консумация идва от домашно производство.

Производството на пипер за прясна консумация в ЕС през тази година се очаква да бъде върху по-малко площи, което ще поддържа цените по-високи отколкото миналата година. Цените на едро и през летните месеци се очаква да останат над 1 евро/кг.