Старата слава на област Враца са изградените солидни поливни площи, които по статистически данни достигат цели 502 000 дка от общата земеделска земя 1 595 988 дка. Това обаче вече е само спомен.

Режимът за биене на сонди се облекчава

След 1989 г., когато начинът на управление и развитие на селското стопанство се променя, значителна част от напоителните системи и съоръжения не се използват и поддържат. След като във времето са амортизирани напълно, повечето били бракувани.

„Сега е моментът, в който получаваме урок от природата! Ако имахме поне половината поливни площи, нямаше да изпитваме такива сериозни затруднения при отглеждането на културите. Още преди 10 години учените от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) бяха прогнозирали почвено и почвено-атмосферно засушаване, но никой тогава не ги чу.

Затова го докарахме до тази реколта днес – 450 – 500 кг царевица от декар, което не покрива дори разходите за производство. За да е на нулата, един стопанин трябва да събира поне 700 – 750 кг/дка”, коментира земеделецът Димитър Иванов.

Според него обаче и той, и неговите колеги си дават сметка, че осигуряването на мощна напоителна система на такава голяма площ едва ли е възможна. Появяват се някое и друго сдружение за напояване, като това са направили още преди години в селата Горна Бешовица и Лесура.

Всичко към днешна дата обаче върви бавно и причината е в недостатъчния ресурс, с който разполагат предприемачите. Друга причина е фактът, че повечето земя в региона е арендувана и трудно някоя от кооперациите може да си позволи такава сериозна и трайна инвестиция върху иначе чуждите ниви.

„Насърчаването на инвестициите и организирането на стопаните в тази посока е важен елемент от местната и регионалната политика за развитие на сектора. Инвестициите, особено чуждестранните също могат да осигурят необходимия ресурс за решаването на този въпрос”, пише в Стратегията за развитие на област Враца.

Това е важно и според стопаните, защото знаят, че климатичните промени не са изненада за никого и за реално развитие на селското стопанство в региона са необходими системни и навременни мерки.