Само комбайни с протокол и стикер имат право да жънат, припомнят от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

 

Стикерът трябва да е поставен на видно място на комбайна, най-вече от вътрешната страна на стъклото на кабината. Не се посочва обаче, ако комбайнът е по-стар и без кабина, къде може да бъде залепен въпросният стикер.

 

Огнеборците се позовават на Наредба № Iз-1053 от 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

 

Фермерите могат да осигурят безопасност от пожар, като по време на жътва пращат трактор с пръскачка с вода и маркуч за бързо изливане.

 

Всички жители и най-вече участниците в кампанията трябва да знаят, че е забранено паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви /слогове и крайпътни ивици/ и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. Забранено е и паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници.

 

В отделен раздел от Наредбата са регламентирани конкретни изисквания за осигуряване на пожарната безопасност, които са задължителни за юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, както и специфични такива, отнасящи се към водачите на земеделска техника. Съгласно изискванията на чл. 13, т. 2, юридическите и физическите лица трябва писмено да уведомяват съответната РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 20 дка.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!