15 000 фиданки от вида медоносна акация ще бъдат засадени в землището на добричкото село Пчелино. Акцията, която ще се проведе на 21 и 22 ноември. 

Субсидии за опрашване - безкрайният мираж за пчеларите

Вече е подготвен теренът от 35 дка край селото, върху който ще се засадят медоносните дръвчета. Извършено е продълбочаване и фрезоване. 

Инициативата ще се проведе под надслов „Да залесим гора!” и има за цел да подпомогне пчеларите от района, които са потърпевши от незаконното изсичане на горските масиви. 

„Незаконният дърводобив лишава дългосрочно цели райони от тяхната защита от ерозия, както и от питейна вода. Вследствие от него язовири, реки, животински и растителни видове изчезват. Земята, която ни храни, умира! Да променим нещата!”, призовават още организаторите. 

Местата на които ще се залесяват медоносни акации са определени след запитване, направено още преди месец към кметовете на общините и областния управител за мерките, свързани с обезлесяване на териториите. 
Организаторите на акцията набират доброволци, които да се включат в кампанията. До момента желание са заявили жители на Добричка и съседните области.