Върховният административен съд е отменил разпоредбите на чл. 16 от Наредба 105 № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол на Министъра на земеделието и храните, които уреждат т.нар „теренни проверки” чрез които всяка година се обновява специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние” /познат на фермерите като „допустим слой”/. Въпросът за тайните проверки, извършвани с години без знанието и присъствието на земеделските производители, беше поставян многократно от Българска Асоциация Биопродукти на вниманието на МЗХ. До 2014г. те не бяха регламентирани в нормативната уредба, което създаваше разнородна и противоречива практика и поставяше много фермери след свършен факт, разбирайки че са наказани чак през следващата стопанска година и без яснота относно причините за това.
 
В началото на 2014 г. бяха предложени промени в Наредба 105, които да уредят провеждането на теренните проверки. Българска Асоциация Биопродукти направи своите възражения относно реда, предвиден в Наредбата, който отново не предвиждаше присъствие на земеделските производители по време на проверките и възможност за запознаване и оспорване на резултатите от тях. Въпросът беше поставен на тогавашното ръководство на МЗХ, като беше внесено алтернативно предложение за текстове, съобразено с необходимостта България да докаже пред Европейската комисия надеждна система за обновяване и поддържане на картата и „допустимия слой”, и в същото време да бъдат защитени правата на земеделските производители. За съжаление тогава никой не се съобрази с аргументите на асоциацията и внесеното в срока за обсъждане на Наредбата предложение.
 
Българска асоциация Биопродукти заведе дело срещу въпросните разпоредби, завършило с Решение на първа инстанция, което постановява отмяна на разпоредбите. Съдът е приел аргументите на БАБ, че теренните проверки не отговарят нито на европейското, нито на българското законодателство, както и мотива, че „за този вид проверки липсва легално определение, процедура за извършването им, ред и условия за съставяне на актовете, с които приключват проверките, както и възможност за запознаване на земеделските стопани с направените констатации”.
 
Асоциация Биопродукти се надява, че настоящото ръководство на МЗХ ще се съобрази с решението на Съда и с многократно изказваното от множество асоциации несъгласие с начина, по който към момента се определя т.нар „допустим слой”, и ще пристъпи към изработване на нови текстове в Наредбата след консултации с браншовите организации.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!