Сериозните инвестиции през последните години обуславят стабилното развитие на зърнопроизводството в средносрочна перспектива. То ще се увеличава благодарение на повишена производителност, а не на разширяване на площите, сочи анализ на Даниела Димитрова и Божидар Иванов, представен на V Обзорен форум „Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари“ в София.
 
 
Пшеницата е с най-стабилни пазарни позиции и ще запази водещото си място в производството на зърнени култури. Най-висока доходност се прогнозира при рапицата, следвана от царевицата.
 
Понижението при изкупните цени на слънчогледовото семе ще провокира преструктуриране на производството в посока към по-широко застъпване на високоолеиновия слънчоглед.
 
Очаква се плавно нарастване на производството на зеленчуци, най-вече при доматите. Вносът ще продължи да покрива голяма част от общото търсене на зеленчуци за прясна консумация и преработка. Растящите производствени разходи ще поддържат високо равнището на цените на дребно.
 
Подобряването на използваните технологии и покриването на потребителските предпочитания за „българския вкус“ изискват по-силна връзка между производство и наука. Необходимо е да се повиши степента на организираност в сектора, за се подобри маркетингът на продукцията, казват в заключение двамата експерти.