Времето през септември беше типично лятно - сухо и с високи температури, без валежи. В края на месеца температурите се понижиха, но се наблюдаваха само слаби локални превалявания, отчитат експертите от Министерството на земеделието в месечния си доклад за сектор „Плодове и зеленчуци“.

Агрономът съветва: Редувайте различни продукти срещу колорадския бръмбар

Липсата на валежи затрудни подготовката на площите и сеитбата на рапица. Климатичните условия обаче бяха благоприятни за узряване и прибиране на реколтата от късни сортове праскови. Ускори се протичането на последните фази от развитието на късните полски култури.

Праскови

В насажденията с праскови в района на Благоевград е установено удължаване на летежа на пеперудите от последното трето поколение на Източен плодов червей. По късните сортове има 8–14% повреди по плодовете. Отчетената червивост обаче е под Прага на икономическа вредност (ПИВ).

Друг вредител по прасковите е Прасковен (клонков) молец. През месец септември са отчетени 10–13% повреди по плодовете, червивостта е под ПИВ. 

При Черничевата щитоносна въшка в края на месец септември женските от трето поколение са под щитчета. Установената плътност е 80–100 бр./1 метър клонка.

В началото на месец септември са проведени комбинирани третирания срещу гъсеници на Източния плодов червей и Прасковения (клонков) молец. Пръскано е също срещу Късно кафяво гниене и Брашнеста мана по праскова.

Лозя

През месец септември инспекторите по растителна защита са установили летеж на пеперуди от трето поколение на Шарен гроздов молец с плътност под ПИВ. Отчетени са 19 броя пеперуди в област Благоевград. В областите Бургас и Търговище повреди от гъсениците по гроздовете на узряващите сортове са под ПИВ за целия вегетационен сезон. В края на месеца пеперудите са спрели своя летеж.

Картофи

През изтеклия месец е установено начало на излюпване на гъсеници от четвърто поколение на Картофен молец в област Благоевград (Разлог). Не са отчетени повреди по клубените. В област Кюстендил са констатирани от 0–4 % нападнати клубени. Повреди от неприятеля има и в област Перник (АЕР Радомир) върху 25% от клубените. Третирани срещу неприятеля са общо 463 ха от един до три пъти.

През месец септември инспекторите са забелязали единични повреди по клубените от гъсениците на второ поколение на Зимен сив червей в област Благоевград. В област Кюстендил са нападнати 0–8% клубени.