С въвеждането на новите схеми за обвързано подпомагане по схемите за плодове и зеленчуци се променя и изискването продукцията да се доказва с издаден сертификат от Българската агенция по безопасност на храните.
 
За доказване на минимални добиви се използва един от следните документи за реализация:
 
Фактури за изкупена продукция;
Кантарни бележки;
Складови разписки;
Договори за покупко-продажба;
Приемо-предавателни протоколи.
 
Всеки един от тези документи е достатъчен сам по себе си, уточни на семинар Кристина Йорданова от Дирекция Директни плащания в МЗХ. Документите се предоставят в областните дирекции на ДФЗ в срок от 1 до 31 януари 2016 година. 


 
В документите трябва да се съдържа следната информация:
 
наименование и номер, съдържащ арабски цифри; 
дата на издаване; 
наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от ДОПК на издателя и получателя;
предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
име, фамилия и подпис на съставителя.
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!