„Ръководството на Министерство на земеделието и храните високо оценява работа на Националната служба за съвети в земеделието. До 2020 г. година амбицията на ръководството е да се превърнете в най-добрия държавен консултант за качествени инвестиции. Имаме амбицията службата да бъде основен мотор на консултирането на земеделските стопани в ролята й на сигурния държавен консултант“, Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на Годишната работна среща на експертите от териториалните областни офиси и централно управление на Националната служба за съвети в земеделието, съобщиха от МЗХ. 
 
„Националната служба за съвети в земеделието отчита 109 324 консултации през 2015 г., което е с 36% увеличение спрямо 2014 г. От тях 35 070 са консултациите по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на общо 19 021 лица, което е положителен резултат“, каза още Грудев и уточни, че с 34% са се увеличили консултираните лица спрямо 2014 г., като техният брой е 23 126.
 
Зам.-министърът на земеделието и храните увери, че министерството ще окаже пълно съдействие на всички, за да се подобри качеството на услугата, която се предлага. „Миналата година беше много успешна за Службата и аз вярвам, че Вие ще продължите  с висок ръст на предоставените услуги“, допълни Васил Грудев.