Износът на аграрна продукция и храни от Европейския съюз за Русия през последните три години е отбелязал спад с 22,5%, съобщиха от електронното издание agrarheute. 
 
 
Според оценките на експертите от 2014 година насам износът на продукция за руския пазар е отбелязал спад с 15,7% годишно. След въвеждането на икономическите санкции експортът е паднал с 10,7% между 2014 и 2016 година, което е около 30 млрд. евро. Това е дял от 40% от общия спад в експорта от ЕС. 
 
Най-силен удар е понесъл износът на плодове и млечни продукти. След въвеждане от Москва на ответните мерки, само Австрия е загубила 1 млрд. евро от нереализиран износ на храни и аграрна продукция, а нивото на експорта е паднало с 9,5%. 
 
Сред най-засегнатите от санкциите страни са Кипър,Гърци и Хърватия, чиито износ за руския пазар за последните три години е спаднал с между 34,5 и 21%. В абсолютни стойности най-големи загуби са понесли Германия, -11,1 млрд. евро, Полша и Великобритания с по -3 млрд. евро. 
 
Компаниите са били засегнати най-силно от икономическите санкции и затварянето на руския пазар през 2014 година, докато през следващите две години са успели да се преориентират към пазари на трети страни.