По оперативни данни, към 06 юли 2017 г. са прибрани 19,5 хил. тона картофи, 5,9 хил. тона домати, 2 083 тона дини, 116 тона пипер и 133 тона пъпеши, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Николай Колев: Реколтата от кайсии и праскови е много добра

В сравнение със същия период на 2016 г., се отчита по-ниска продукция от картофи, пъпеши, дини и пипер, с между 13,2% и 71,8%, дължащо се на намаление на реколтираните площи, а при някои култури и в съчетание с по-ниски средни добиви.

Същевременно, производството на домати е с 12,6% над нивото отпреди една година, вследствие на по-високите добиви от декар и повече реколтирани площи. За момента при дините, пъпешите и пипера средният добив е чувствително по-нисък спрямо реколта 2016 - с между 21,4% и 40,8%, за разлика от картофите, където е налице повишение на добива 14,4%.