В близките години фермерите в Европейския съюз ще трябва да се ориентират към повишаването на качеството на отглежданите зърнени култури, а не към постигането на по-голяма реколта, за да противостоят на жестоката конкуренция от страна на руските земеделци, съобщава Bloomberg.

ЕС изнесе храни за 10.6 млрд. евро през първия месец на годината

За привличането на нови клиенти те ще се наложи да намалят използването на пестициди и да преминат към по-устойчиви методи на земеделие, включително отглеждането на генетично модифицирани култури, например соя, смятат специалисти от френския кооператив Vivescia.

От друга страна европейските земеделци може да получат конкурентни преимущества, тъй като много от производителите на хранителни продукти и сега предявяват търсене на по-устойчиви култури.

През сезон 2017-2018 делът на Русия на световния пазар за износ на зърно се приближи до 22%, докато при страните от Европейския съюз бе отчетен спад до под 14%. Само няколко години по-рано ситуацията бе точно обратната.