През периода 2018-2022 г. промишленото производство на зайци в Русия ще нарасне почти 6 пъти, достигайки през 2022 г. 17,9 хил. тона в кланично тегло, прогнозира анализаторската компания BusinesStat. Общото производство, включвайки частните стопанства, ще се увеличи до 41,7 хил. тона, пише meatinfo.ru.

Маркираме с Калинка биопродуктите

През 2017 г. поголовието от зайци в Русия наброява 4,5 млн., в кланично тегло за този период са произведени 21,8 хил. тона месо. Отглеждането на зайци в страната традиционно е занятие на домашните стопанства, като делът им миналата година по данни на BusinesStat възлиза на 86% от общия обем на производство на заешко месо. За селскостопанските организации този показател за 2017 г. възлиза едва на 3 хил. тона. Сравнено с 2013 г. има ръст от 2,7 пъти.

Президентът на Националния съюз на зайцевъдите Алексей Емелянов оценява настоящото съвкупно производство в промишления сектор на 5 хил. тона годишно.

В момента обемът на производство на заешко месо възлиза на около 20 хил. тона. 80% от тях идва от домашните стопанства, които често отглеждат животните за лично потребление, пояснява Емелянов. По думите му този сегмент еднозначно ще расте с появата на нови мощности за производство на заешко месо, включително едри предприятия.

Ако преди няколко години месо от заек можеше да се купува само в месарниците, то сега продуктът се предлага по лавиците на магазините под формата на филе, пелмени, пастети и т.н., казва Емелянов.

Според него сдържащ фактор за развитието на пазара е отсъствието на култура на потребление на заешко месо.

Докато в Европа се консумират по около 2 кг заешко на човек годишно, в Русия този показател е едва 100 грама.

Това означава, че потенциал за равитие има, категоричен е Емелянов. Той смята, че за пълноценно развитие на отрасъла е необходима държавна подкрепа.

В този случай може да се тръгне по пътя на производството на пуешко месо, чийто обем още преди 10-15 години беше на същите нива като заешкото, а сега е нараснал 10 пъти, казва Емелянов.